เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 26 มี.ค. 67 28
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) 25 มี.ค. 67 50
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 18 มี.ค. 67 46
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงหรือการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 18 มี.ค. 67 34
รายงานการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี 2566 18 มี.ค. 67 49
รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจาการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 18 มี.ค. 67 36
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 27 ก.พ. 67 53
ขอเชิญบุคลากรในเทศบาลตำบลดงแดง ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567 29 ม.ค. 67 95
No gift policy 10 ม.ค. 67 43
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2566 18 ส.ค. 66 98
ITA เทศบาลตำบลดงแดง 16 มี.ค. 66 206
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 15 มี.ค. 66 184
ขอเชิญตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA ประจำปี 2566 23 ก.พ. 66 197
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บุคคลภายนอก) 20 ก.พ. 66 267
ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน ITA ปี 2566 14 ก.พ. 66 215
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2 มี.ค. 65 523
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลดงแดง ปี 2565 25 ก.พ. 65 543
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 25 ก.พ. 65 576
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บุคคลภายใน) 15 ก.พ. 65 694
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 (บุคคลภายนอก) 15 ก.พ. 65 659
ITA ประจำปี 2565 26 ม.ค. 65 625