เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 13 พ.ค. 67 99
ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 27 มี.ค. 67 101
ประกาศกำหนดการประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 19 มี.ค. 67 61
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 29 กพ. 2567 19 มี.ค. 67 82
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 19 มี.ค. 67 129
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 19 มี.ค. 67 97
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 29 ก.พ. 67 98
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 27 พ.ย. 66 108
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 29 ก.ย. 66 100
เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 29 ก.ย. 66 140
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 30 ส.ค. 66 140
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 17 ส.ค. 66 194
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 11 ส.ค. 66 156
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญสมัยที่ 3 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 7 ส.ค. 66 149
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 4 ส.ค. 66 140
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันจันทร์ที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง 4 ก.ค. 66 209
ประกาศอำเภอจตุรพักตรพิมาน เรื่อง เรียกประชุมสถภาเทศตำบลดงแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 28 มิ.ย. 66 196
รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22 พ.ค. 66 217
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 29 ส.ค. 65 399
รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 18 ก.ค. 65 434
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 18 ก.ค. 65 418
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 27 ต.ค. 64 584
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 27 ต.ค. 64 546
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 27 ต.ค. 64 542
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่1 21 กรกฎาคม 2564 27 ต.ค. 64 521
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 วันที่ 17 พค.2564 26 ต.ค. 64 549
รายงานการประชมสภาเทศบาลตำบลดงแดง ครั้งแรก 12 พค 64 26 ต.ค. 64 503
คำแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 25 ต.ค. 64 519
ประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 9 ก.ค. 64 620
ประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขตเลือกตั้งที่ 2 9 ก.ค. 64 1315