เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 22

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ และ e - service ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 17 ม.ย. 67 84
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ตุลามคม 2566-มีนาคม 2567) 4 ม.ย. 67 79
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 25 มี.ค. 67 154
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1 มี.ค. 67 70
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 ม.ย. 66 246
แบบรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2566 20 ม.ย. 66 285
รายงานสถิติการให้บริการของประชาชนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 19 ม.ย. 66 233
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ จัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (นอกสถานที่) งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 18 ม.ย. 66 361
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงแดง 31 มี.ค. 65 495
สถิติการให้บริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ราย 6 เดือน 31 มี.ค. 65 525
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31มีนาคม 2565 31 มี.ค. 65 488
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 13 พ.ค. 63 804