เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 27

แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1   10 มิ.ย. 67 14
ประกาศ ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4   10 มิ.ย. 67 14
ประกาศ ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสมัญ สมัญที่ 3 ครั้งที่ 3   10 มิ.ย. 67 14
ประกาศ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   10 มิ.ย. 67 14
ประกาศ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566   10 มิ.ย. 67 14
ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566   10 มิ.ย. 67 15
ประกาศประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2566   10 มิ.ย. 67 15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67   6 มิ.ย. 67 24
ประกาศสรุปผลการจัดซ้อจักจ้าง เดือนพฤษภาคม 67   6 มิ.ย. 67 24
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4   4 มิ.ย. 67 26
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3   4 มิ.ย. 67 27
ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   4 มิ.ย. 67 23
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   4 มิ.ย. 67 25
รายงานการประชุมสภา สมัยแรก 6 กพ 2566   4 มิ.ย. 67 26
จัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2567   7 พ.ค. 67 24
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2567   7 พ.ค. 67 40
สรุปจัดซท้อจัดจ้าง   7 พ.ค. 67 24
จัดซื้อ จัดจ้าง มีนาคม 2567   3 ม.ย. 67 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2567   3 ม.ย. 67 39
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   5 มี.ค. 67 52
สรุปผลการจัดซือจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2567   5 มี.ค. 67 56
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือนมกราคม 2567   14 ก.พ. 67 65
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567   14 ก.พ. 67 38
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566   3 ม.ค. 67 96
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566   3 ม.ค. 67 81
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2566   8 ธ.ค. 66 55
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566   8 ธ.ค. 66 80
สรุปโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566   28 พ.ย. 66 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566   6 พ.ย. 66 67
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรืองสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566   6 พ.ย. 66 77