เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

แบบประเมินความพึงพอใจให้การให้บริการ ของเทศบาลตำบลดงแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กดลิ้งเพื่อทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลดงแดง
เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนากรให้บริการแก่ประชาชนต่อไปhttps://forms.gle/MHBSAVLttRYgGA1A6
View : 79