เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 19

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสาธารณสุข 22 ม.ย. 67 78
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ.2567 22 ม.ย. 67 73
คู่มือการปฏิบัติงานสภาท้องถิ่น 27 มี.ค. 67 87
คู่มือปฏิบัติงานช่างโยธา 27 มี.ค. 67 84
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ 27 มี.ค. 67 98
คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดงแดง 11 มี.ค. 67 105
คู่มือการปฏิบัติงานงานธุรการ 1 พ.ค. 66 202
คู่มือการปฏิบัตงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 พ.ค. 66 188
คู่มือการปฏฺิบัติงานตรวจสอบภายใน 29 มี.ค. 66 240
นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3 พ.ค. 65 414
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 31 มี.ค. 65 350
คู่มือการปฏฺิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลดงแดง 23 ก.พ. 65 499
มาตรฐานและการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ม.ค. 64 733
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ก.ค. 63 789
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ก.ค. 63 792
บริการประชาชน E-Service 12 พ.ค. 63 1076
ความพึงพอใจการให้บริการ 12 พ.ค. 63 866
รายงานผลผลการสำรวจ 12 พ.ค. 63 843
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 12 พ.ค. 63 890
มาตรฐานการให้บริการ 12 พ.ค. 63 893
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 12 พ.ค. 63 904