เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 20

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 18 มี.ค. 67 115
แบบแสดงรายงานการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 (Excel) 18 มี.ค. 67 100
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 13 มี.ค. 67 124
แบบแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของเทศบาลตำบลดงแดง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 13 มี.ค. 67 133
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 13 มี.ค. 67 104
แบบแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปี พ.ศ.2567 13 มี.ค. 67 116
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5 ต.ค. 66 147
รวมประกาศ เทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28 ก.พ. 66 229
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 6 ม.ค. 66 261
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 8 พ.ย. 65 359
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 2 มี.ค. 65 529
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 11 ก.พ. 65 765
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30 ก.ย. 64 843
เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ 27 ม.ย. 64 647
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกแหล่งน้ำหนองขุมหิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเพียขันธ์ ตำบลดงแดง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding 23 ก.พ. 64 766
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ก.ค. 63 753
รายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1 มิ.ย. 63 770
แจ้งให้มาดำเนินการ ถอนหลักประกันสัญญา 25 พ.ค. 59 937
เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 18 พ.ย. 58 1136