เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 5 มิ.ย. 67 43
กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดไตรภูมิ บ้านผือฮี และเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๓ มิถุนายน ๒๕๖๗) 4 มิ.ย. 67 37
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 4 มิ.ย. 67 35
พิธีบวงสรวงพระธาดาอำนวยเดช ประจำปี 2567 30 พ.ค. 67 57
เตือนภัยมิจฉาชีพ หลอกลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ “อำเภอพลังงานสะอาด” 27 พ.ค. 67 102
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 23 พค.2567 23 พ.ค. 67 52
เผยแพร่บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 15 พ.ค. 67 59
ขอความร่วมมือเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 14 พ.ค. 67 80
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 8 พ.ค. 67 46
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว 8 พ.ค. 67 90
กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามาคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 1 พ.ค. 67 97
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ 28 ม.ย. 67 82
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 17 ม.ย. 67 123
การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนในประเทศไทย พ.ศ. 2567 10 ม.ย. 67 112
ประชาสัมพันธ์การวางแผนและส่งเสริมการปลูกข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ 27 มี.ค. 67 99
รายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25 มี.ค. 67 108
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ➡️ 19 มี.ค. 67 116
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง และลูกจ้าง เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2567 11 มี.ค. 67 103
ขอเชิญเพิ่มเพื่อน ในระบบ LINE OFFICIAL ACCOUNT 4 มี.ค. 67 94
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 23 ก.พ. 67 102
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว และสายงานผู้ปฏิบัติ 20 ก.พ. 67 147
งานประเพณีบวงสรวง ประจำปี พ.ศ.2567 15 ก.พ. 67 91
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 25 ม.ค. 67 162
ประชุมเตรียมงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี พ.ศ.2567 24 ม.ค. 67 99
ขอเชิญประชาชนที่มารับบริการหรือผู้ที่ติดต่อราชการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 17 ม.ค. 67 94
เผยแพร่บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 15 ม.ค. 67 3866
สายด่วนเทศบาลตำบลดงแดงช่วงเทศบาลและวันหยุดยาว 28 ธ.ค. 66 124
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลดงแดง ครั้งที่ 1 /2567 18 ธ.ค. 66 150
เทศบาลตำบลดงแดง ได้รับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติ (ปปช.) เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้คะแนนการประเมินในระดับ ผ่านดีเยี่ยม 18 ธ.ค. 66 93
ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงแดง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 18 ธ.ค. 66 169