เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16


 ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบลดงแดง ผ่าน Google Form เพียงคลิก  แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์  

 
**หมายเหตุ 1.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและให้รายละเอียดที่ถูกต้องชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการไต่สวน
                   2.ขอให้แจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงใช้ถ้อยคำที่สุภาพไม่เป็นการกลั่นแกล้งบุคคลอื่น
View : 864