เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 23 พค.2567

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 23 พค.2567 ... วันที่ 23 พ.ค. 67 (ดูู 2114)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงวัยใฝ่ใจธรรมะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ.2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงวัยใฝ่ใจธรรมะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ.2567 &nb... วันที่ 20 พ.ค. 67 (ดูู 1776)

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ... วันที่ 15 พ.ค. 67 (ดูู 1706)

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง และลูกจ้าง เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2567

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง แ... วันที่ 11 มี.ค. 67 (ดูู 2254)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" จุดให้... วันที่ 4 ม.ค. 67 (ดูู 1700)

ทำบุญเทศบาลตำบลดงแดง ส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567

ทำบุญเทศบาลตำบลดงแดง ส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลดงแดง จัดกิจกรรม ท... วันที่ 27 ธ.ค. 66 (ดูู 1392)

โครงการ เศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ระหว่างวันที่ 19-20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เรีย... วันที่ 28 พ.ย. 66 (ดูู 1270)

"เทศบาลตำบลดงแดงเคลื่อนที่ ร่วมกับ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลดงแดงจัด โครงการ "เทศบาลตำบลดงแดงเคลื่อนที่ ร่วมกับ โครงการจังหวัด... วันที่ 24 พ.ย. 66 (ดูู 330)

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลดงแดง ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำ... วันที่ 17 ก.ค. 66 (ดูู 223)

โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง

โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" หมู่บ้านอยู่เย็น 2566 ว... วันที่ 3 ก.ค. 66 (ดูู 106)

โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด

โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับจังหวั... วันที่ 12 มิ.ย. 66 (ดูู 146)

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลดงแดง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลดงแดง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง เข้าร่วมการ... วันที่ 15 พ.ค. 66 (ดูู 132)

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาภัยเสพติดเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาภัยเสพติดเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2566 ... วันที่ 5 ม.ย. 66 (ดูู 156)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ... วันที่ 21 มี.ค. 66 (ดูู 197)

โครงการผู้สูงวัยใฝ่ใจธรรมะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566

โครงการผู้สูงวัยใฝ่ใจธรรมะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 วันที่ 16- 17 มีนาคม พ.ศ.2566 เทศาลตำบ... วันที่ 20 มี.ค. 66 (ดูู 144)

งานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี พ.ศ.2566

ประมวลภาพกิจกรรม งานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี พ.ศ.2566... วันที่ 31 ม.ค. 66 (ดูู 203)

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลดงแดง ประจำเดือน พฤศิกายน 2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลดงแดง ดำเนินการจัดประชุมโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดงแดง นำโดยนายนิวัต... วันที่ 1 ธ.ค. 65 (ดูู 219)

โครงการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565... วันที่ 27 ก.ย. 65 (ดูู 279)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล... วันที่ 18 ก.ค. 65 (ดูู 272)

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ... วันที่ 30 มี.ค. 65 (ดูู 323)