เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 25

คณะผู้บริหาร

นายนิวัติ มูลมณี
นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
081-670-7092

นายสมรรถภณ พรมสา
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
088-310-5062

นายสมัย กัณหาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
089-715-0631

นายรักษ์พงษ์ มาตย์วิเศษ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
065-238-4354

นายคำพันธ์ วงศ์อามาตย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
095-649-8260