เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อ:: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่3) 2565


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่3)   2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 21 มีนาคม 66 View : 57
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :