เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 ม.ย. 66 81
แบบรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2566 20 ม.ย. 66 137
รายงานสถิติการให้บริการของประชาชนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 19 ม.ย. 66 65
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ จัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (นอกสถานที่) งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 18 ม.ย. 66 169
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงแดง 31 มี.ค. 65 291
สถิติการให้บริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ราย 6 เดือน 31 มี.ค. 65 332
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31มีนาคม 2565 31 มี.ค. 65 300
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 13 พ.ค. 63 635