เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

คณะผู้บริหาร

.
.
.

นายนิวัฒน์ มูลมณี
นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
0816707092

นางสมรรถภณ พรมสา
รแงนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
0883105062

นายสมัย กันหาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
0897150631

นายรักษ์พงษ์ มาตยวิเศษ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
0652384354

นายคำพันธ์ วงศ์อามาตย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
0956498260

.
.
.

นายรัชพล ไกยสินธุ์
ปลัดเทศบาล
097-321-3259