เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566-มีนาคม 2566) 28 ม.ย. 66 45
รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลดงแดง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 18 ม.ย. 66 64
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ตค65-ธค65 30 ม.ค. 66 86
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง งบทรัพย์สิน งบทดลองหลังปิดบัญชี รายงานรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2565 16 ธ.ค. 65 191
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องรายงานแสดงฐานะทางการเงินรายไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม -กันยายน 2565 27 ต.ค. 65 135
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 เมษายน 2565-มิถุนายน 2565 25 ก.ค. 65 194
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 20 ม.ย. 65 265
รายงานแสดงผลการการดำเนินงานรายไตรมาศ มค 65-มีค65 12 ม.ย. 65 259
รายงานผลการดำเนินงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน แรก) 11 ม.ย. 65 273
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 10 มี.ค. 65 262
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ 2564 22 ก.พ. 65 396
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 28 ธ.ค. 64 345
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 (เมษายน 64-มิถุนายน 64) 13 ก.ค. 64 399
ประกาศ เรื่อง ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาสูญหาย เล่มที่ 25/2563 29 มี.ค. 64 483
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 22 มี.ค. 64 464
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิทน งบทดลองหลังปิดบัญชี รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำปี 2563 4 ม.ค. 64 551
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2563 13 พ.ค. 63 642
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง พย. ประจำปีงบประมาณ 2562 13 พ.ค. 63 543