เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 วัน พุธ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   22 พ.ค. 66 7
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2565 วัน ศุกร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565   22 พ.ค. 66 8
การประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2565วัน จันทร์ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565   22 พ.ค. 66 6
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2565วัน พฤหัสบดีที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565   22 พ.ค. 66 7
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2565 วัน จันทร์ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565   22 พ.ค. 66 8
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 /2565 วัน จันทร์ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565   22 พ.ค. 66 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน เมษายน 2566   2 พ.ค. 66 15
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566   2 พ.ค. 66 15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566   5 ม.ย. 66 22
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566   5 ม.ย. 66 22
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564   21 มี.ค. 66 31
สรุปผลการจัดซื้อัดจ้าง กพ 66   7 มี.ค. 66 34
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันะ์66   7 มี.ค. 66 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ 2 (จุดที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 66 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 66 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 66 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 66 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 66 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 66 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหลือม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 66 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีติเสริมเเหล็ก บ้านงูเหลือม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 66 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ 11 (จุดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 66 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเพียขันธ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 66 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 66 35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566   7 ก.พ. 66 42
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566   7 ก.พ. 66 38
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม 2565   5 ม.ค. 66 51
สรุปผลการจัดซื้อ ัดจ้าง ประำเดือน ธันวาคม 2565   5 ม.ค. 66 49
สรุปผลการจัดซื้อจัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   6 ธ.ค. 65 61
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   6 ธ.ค. 65 60