เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือการปฏิบัติงานงานธุรการ 1 พ.ค. 66 23
คู่มือการปฏิบัตงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 พ.ค. 66 20
คู่มือการปฏฺิบัติงานตรวจสอบภายใน 29 มี.ค. 66 81
นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3 พ.ค. 65 237
คู่มือการปฏฺิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลดงแดง 23 ก.พ. 65 331
มาตรฐานและการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ม.ค. 64 548
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ก.ค. 63 612
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ก.ค. 63 615
บริการประชาชน E-Service 12 พ.ค. 63 823
ความพึงพอใจการให้บริการ 12 พ.ค. 63 676
รายงานผลผลการสำรวจ 12 พ.ค. 63 654
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 12 พ.ค. 63 668
มาตรฐานการให้บริการ 12 พ.ค. 63 705
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 12 พ.ค. 63 714