เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลดงแดง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลดงแดง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง เข้าร่วมการ... วันที่ 15 พ.ค. 66 (ดูู 19)

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาภัยเสพติดเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาภัยเสพติดเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2566 ... วันที่ 5 ม.ย. 66 (ดูู 39)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ... วันที่ 21 มี.ค. 66 (ดูู 43)

โครงการผู้สูงวัยใฝ่ใจธรรมะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566

โครงการผู้สูงวัยใฝ่ใจธรรมะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 วันที่ 16- 17 มีนาคม พ.ศ.2566 เทศาลตำบ... วันที่ 20 มี.ค. 66 (ดูู 39)

งานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี พ.ศ.2566

ประมวลภาพกิจกรรม งานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี พ.ศ.2566... วันที่ 31 ม.ค. 66 (ดูู 87)

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลดงแดง ประจำเดือน พฤศิกายน 2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลดงแดง ดำเนินการจัดประชุมโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดงแดง นำโดยนายนิวัต... วันที่ 1 ธ.ค. 65 (ดูู 94)

โครงการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565... วันที่ 27 ก.ย. 65 (ดูู 145)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล... วันที่ 18 ก.ค. 65 (ดูู 165)

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ... วันที่ 30 มี.ค. 65 (ดูู 212)

มอบสิ่งของให้ผู้ป่วยติดบ้านและติดเตียงในเขตตำบลดงแดง

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายนิวัฒน์ มูลมณี ประธานศูนย์ผู้สูงอายุตำบลดงแดง เทศบาลตำบลดงแด... วันที่ 21 ม.ค. 65 (ดูู 272)

ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 นายวรรณชัย มาตย์วิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงแดง เข้าร่ว... วันที่ 10 ก.ย. 64 (ดูู 351)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2563 เทศบาลตำ... วันที่ 19 ก.ค. 64 (ดูู 330)

ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา ปีที่ 1/2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายวรรณชัย มาตย์วิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดงแดง กรรมการสถาน... วันที่ 15 มิ.ย. 64 (ดูู 297)

รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลปีใหม่ 2564

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลดงแดง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลปีใหม่ 2564 ... วันที่ 4 ม.ค. 64 (ดูู 420)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา... วันที่ 26 พ.ย. 63 (ดูู 397)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

​ ... วันที่ 4 มิ.ย. 63 (ดูู 454)

กิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

​ ... วันที่ 19 พ.ค. 63 (ดูู 458)

ปฎิบัติการ Quick win 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร”

ปฎิบัติการ Quick win 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร”ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ... วันที่ 19 พ.ค. 63 (ดูู 459)

กิจกรรม มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2562

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลดงแดงจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็... วันที่ 1 ม.ย. 62 (ดูู 548)

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 นายสุทธี มหันต์ นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง ... วันที่ 14 ม.ค. 62 (ดูู 591)