เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำเทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๒
วันพุธ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลดงแดงจัดประชุมเพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และปรึกษาหารือในการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนนเส้น การทำร่องระบายน้ำ การอุดหนุนไฟฟ้า ฯลฯ แก้ไขปัญหาต่างๆของหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ตำบลดงแดง โดยมีนายอำ นรชาญ รองนายกเทศมนตรีตำบดงแดง นายทองคำ มูลมณี รองนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง นายสุวิทย์ ไชยประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบดงแดง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขตที่ ๑ และ ๒ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงแดงร่วมดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงแดง
วันที่ : 13 มิถุนายน 61   View : 244