เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
ทะเบียนพาณิชย์   25 ก.ย. 61 8
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒   24 ก.ย. 61 11
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (1/20)   16 ก.ค. 61 33
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (1/37)   16 ก.ค. 61 28
รายงานประมาณรายจ่าย (1/35)   16 ก.ค. 61 30
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (1/3)   16 ก.ค. 61 28
รายงานประมาณการรายรับ   16 ก.ค. 61 28
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ตามด้าน)   16 ก.ค. 61 29
รายจ่ายตามงาน และงบรายจ่าย   16 ก.ค. 61 30
บันทึกหลักการแบ่งตามด้าน   16 ก.ค. 61 29
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ (กั้นหน้า)   16 ก.ค. 61 28
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย   16 ก.ค. 61 29
คำแถลงรายละเอียดประมาณการรับ   16 ก.ค. 61 30
รายละเอีดยคำแถลง งบประมาณ 2560   16 ก.ค. 61 29
ส่วนที่ 1 คำแถลง   16 ก.ค. 61 27
ข้อมูลทั่วไป   16 ก.ค. 61 29
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง เผยแพร่ และสรุปการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   16 ก.ค. 61 30
มาตรการประหยัดพลังงาน   16 ก.ค. 61 31
ตัวอย่างคำขอจดทะเบียนพาณิช   15 ก.ค. 61 30
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   15 ก.ค. 61 27