เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
มหกรรมสุขภาพดีตำบลดงแดง ประจำปี พ.ศ. 2561

มหกรรมสุขภาพดีตำบลดงแดง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 "วิถีชีวิตไทย วิถีพอเพียง ครั้งที่ 3" วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.25... วันที่ 2 ต.ค. 61 (ดูู 7)

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง/ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงแดง ร่วมพิธีพระถวายพ... วันที่ 14 ส.ค. 61 (ดูู 28)

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ 2561 นายสุทธี มหันต์ นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงแดง... วันที่ 6 ส.ค. 61 (ดูู 32)

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561

เทศบาลตำบลดงแดง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2561 ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ ศาลาลูกพระพรหม ในงานมีกิจ... วันที่ 2 ก.ค. 61 (ดูู 68)

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำเทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลดงแดงจัดประชุมเพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมา... วันที่ 13 มิ.ย. 61 (ดูู 87)

โครงการผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ เทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ เทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เ... วันที่ 17 พ.ค. 61 (ดูู 88)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลดงแดง

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักการและเหต... วันที่ 17 ม.ย. 61 (ดูู 102)

มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสุทธี มหันต์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงแดงร่วมกับปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิ... วันที่ 8 ก.พ. 61 (ดูู 158)

โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลดงแดง ร่วมกับ สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาจตุรพักตรพิมาน ดำ... วันที่ 12 ธ.ค. 60 (ดูู 173)

โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลดงแดง พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลดงแดง พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ทั้ง ๑๖ ห... วันที่ 7 ธ.ค. 60 (ดูู 173)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง และ เจ้าหน้าที่... วันที่ 22 ส.ค. 60 (ดูู 193)

ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

โครงการปลูกป่า •ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน• และ •โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนในการบริหารจัดกา... วันที่ 21 ส.ค. 60 (ดูู 202)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงแดงประจำปี 2560

เทศบาลตำบลดงแดง จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 โ... วันที่ 7 ก.ค. 60 (ดูู 228)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน (โดมอเนกประ... วันที่ 26 มิ.ย. 60 (ดูู 223)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

เทศบาลตำบลดงแดง จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ขึ... วันที่ 21 ม.ย. 60 (ดูู 266)

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (การบริหารจัดการขยะ)

เทศบาลตำบลดงแดง จัดโครงการดูงานด้านการบริหารจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือนขึ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ชุมช... วันที่ 20 ม.ย. 60 (ดูู 357)

รดน้ำขอพร วันผู้สูงอายุ ปี 2560

เทศบาลตำบลดงแดงจัดโครงการ "วันผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ เวทีกลาง สนามกีฬาเทศบาลตำ... วันที่ 18 ม.ย. 60 (ดูู 240)

โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลดงแดงประจำปี 2560

เทศบาลตำบลดงแดงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลดงแดง ประ... วันที่ 6 ม.ค. 60 (ดูู 353)

โครงการสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลดงแดง ร่วมกับอำเภอจตุรพักตรพิมาน พร้อมคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้า... วันที่ 6 ม.ค. 60 (ดูู 329)

กิจกรรมโครงการในงบประมาณ 2559

รวมกิจกรรม /โครงการ เทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2559 ... วันที่ 27 ก.ย. 59 (ดูู 402)