เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสุทธี มหันต์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงแดงร่วมกับปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิ... วันที่ 8 ก.พ. 61 (ดูู 5)

โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลดงแดง ร่วมกับ สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาจตุรพักตรพิมาน ดำ... วันที่ 12 ธ.ค. 60 (ดูู 39)

โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลดงแดง พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลดงแดง พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ทั้ง ๑๖ ห... วันที่ 7 ธ.ค. 60 (ดูู 38)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง และ เจ้าหน้าที่... วันที่ 22 ส.ค. 60 (ดูู 69)

ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

โครงการปลูกป่า •ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน• และ •โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนในการบริหารจัดกา... วันที่ 21 ส.ค. 60 (ดูู 67)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงแดงประจำปี 2560

เทศบาลตำบลดงแดง จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 โ... วันที่ 7 ก.ค. 60 (ดูู 94)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน (โดมอเนกประ... วันที่ 26 มิ.ย. 60 (ดูู 90)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

เทศบาลตำบลดงแดง จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ขึ... วันที่ 21 ม.ย. 60 (ดูู 128)

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (การบริหารจัดการขยะ)

เทศบาลตำบลดงแดง จัดโครงการดูงานด้านการบริหารจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือนขึ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ชุมช... วันที่ 20 ม.ย. 60 (ดูู 189)

รดน้ำขอพร วันผู้สูงอายุ ปี 2560

เทศบาลตำบลดงแดงจัดโครงการ "วันผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ เวทีกลาง สนามกีฬาเทศบาลตำ... วันที่ 18 ม.ย. 60 (ดูู 112)

โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลดงแดงประจำปี 2560

เทศบาลตำบลดงแดงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลดงแดง ประ... วันที่ 6 ม.ค. 60 (ดูู 220)

โครงการสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลดงแดง ร่วมกับอำเภอจตุรพักตรพิมาน พร้อมคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้า... วันที่ 6 ม.ค. 60 (ดูู 188)

กิจกรรมโครงการในงบประมาณ 2559

รวมกิจกรรม /โครงการ เทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2559 ... วันที่ 27 ก.ย. 59 (ดูู 273)

โครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราช

อำเภอจจตุรพักตรพิมาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษา และผู้นำชุมชนร่วมกันจัดกิกจก... วันที่ 29 มิ.ย. 59 (ดูู 310)

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลดงแดงจัดโครงการปลูกต้นไม้ภายใต้ชื... วันที่ 13 มิ.ย. 59 (ดูู 321)

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๙

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๙ จังห... วันที่ 2 พ.ค. 59 (ดูู 359)

โครงการกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙

ตามติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติให้วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ ๑๔ เมษายนถ... วันที่ 29 ม.ย. 59 (ดูู 340)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ ประจำปี 2559

โครงการ เทศบาลตำบลดงแดงได้ตัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงวัย ใฝ่ธรรมะ ในวันที... วันที่ 29 ม.ย. 59 (ดูู 316)

กรมวังผู้ใหญ่มอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานและเปิดอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่ บ้านผือฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

กรมวังผู้ใหญ่มอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานและเปิดอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่ บ้านผือฮี จังหวัดร้อย... วันที่ 8 ก.ย. 58 (ดูู 386)

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลดงแดง

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลดงแดง... วันที่ 12 ก.ค. 58 (ดูู 456)