เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อสถานที่ท่องเที่ยว วันที่ ผู้ชม
ชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี บ้านผือฮี หมู่ที่ 11

หอไตรพันปี มากมีผลิตภัณฑ์ สืบสานวัฒนธรรม ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านผือฮี หมู่ ที่ 11 ตำบลดงแดง อ...

15 มิ.ย. 62 1
ป่าชุมชนดงหนองเอียด

ป่าดงหนองเอียด ป่าชุมชนดงหนองเอียดเป็นป่าชุมชนสาธารณประโยชน์ ได้รับการรังวัด และออกหน...

1 มิ.ย. 59 855
วัดไตรภูมิบ้านผือฮี

วัดไตรภูมิบ้านผือฮี ตามประวัติได้บอกไว้ว่า วัดไตรภูมิ...

2 มี.ค. 58 1631
บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณที่ตั้งจังหวัดร...

8 ต.ค. 57 1094
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอ...

8 ต.ค. 57 1509
พระธาดาอำนวยเดช

พระธาดาอำนวยเดช เจ้าเมือง(นายอำเภอ)คนแรก ของอำเภอจตุรพักตรพิมาน ...

8 ต.ค. 57 934