เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ป่าชุมชนดงหนองเอียด

ป่าดงหนองเอียด
ป่าชุมชนดงหนองเอียดเป็นป่าชุมชนสาธารณประโยชน์ ได้รับการรังวัด และออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2525 เลขที่ 10685 มีเนื้อที่จำนวน 667ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา (หนองบัวปัดน้ำสาธารณประโยชน์)  *ภาพถ่ายดาวเทียมป่าดงหนองเอียด


.

วันที่ : 1 มิถุนายน 59   View : 981