เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ทำเนียบคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดงแดง

 
 
นายสุทธี มหันต์
นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
 

นายอำ นรชาญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง

นายทองคำ มูลมณี
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง

นายนิวัติ มหันต์
ที่ปรีกษานายกเทศมนตรี
 
นายประฉัตร ทีหัวโทน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
View : 1717