เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: มหกรรมสุขภาพดีตำบลดงแดง ประจำปี พ.ศ. 2561


มหกรรมสุขภาพดีตำบลดงแดง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561  "วิถีชีวิตไทย วิถีพอเพียง ครั้งที่ 3"  วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดงแดง ดำเนินโครงการโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแดง อาสาสมัครสาธารณสุข และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงแดง
----------------------------------------------------------------------------
สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงแดง เทศบาลตำบลดงแดง


วันที่ : 2 ตุลาคม 61   View : 163