เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561
เทศบาลตำบลดงแดง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2561 ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ ศาลาลูกพระพรหม ในงานมีกิจกรรม เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จาก 4 มุมเมือง ข้าราชการ พนักรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธาน เปิดงาน และป่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด พิธีลงนามข้อตกลง โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด สถานที่ราชการปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /มอบป้ายประชารัฐ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่นยืน” งานบุญปลอดเหล้าปลอดการพนัน
วันที่ : 2 กรกฎาคม 61   View : 233