เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสุทธี มหันต์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงแดงร่วมกับปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลดงแดงทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน เพื่อป้องกันการระบาดและการติดเชื้อของสัตว์เลี้ยงและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดงแดง
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 61   View : 321