เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์
วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลดงแดง ร่วมกับ สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาจตุรพักตรพิมาน ดำเนินการจัดโครงการ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงหนองสระเทียง โดยมี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน เป็นประธานในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งที่ดินแปลงหนองสระเทียงเป็นที่ดินที่ได้ทำการสำรวจการบุกรุกครอบครองทำกินของราษฎรในพื้นที่สาธารณประโยชน์ มีราษฎรเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า ๓๒๗ รายโดยการจัดโครงการนี้เป็นขั้นตอนการลงประชาคมเพื่อทำความเข้าใจและหาข้อตกลงร่วมกัน
วันที่ : 12 ธันวาคม 60   View : 335