เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

โครงการปลูกป่า
•ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน• และ •โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม •
...................
นายวุฒิศักดิ์ นราพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งมีนายสุทธี มหันต์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงแดง เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม
ได้รับการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้จาก โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ /โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ /โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร/โรงเรียนเหล่าจั่นหนองทุ่ม และโรงเรียนบ้านงูเหลือม / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแดง/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน /คณะกรรมการป่าดงหนองเอียด /สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลดงแดง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด /เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท และปนะชาชนตำบลดงแดง

สนับสนับพันธุ์ไม้โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลดงแดง

วันที่ : 21 สิงหาคม 60   View : 364