เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 นายสุทธี มหันต์ นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลดงแดง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ บริเวณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดงแดง โดยมีกิจกรรมการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง และกิจกรรมการเล่นเกมส์ชิงรางวัล กิจกรรมคอบคำถามชิงรางวัล และมอบใบประกาศสำหรับผู้ร่วมโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ระยะที่ 2
วันที่ : 14 มกราคม 62   View : 117