เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: วัดไตรภูมิบ้านผือฮี

 
วัดไตรภูมิบ้านผือฮี
 

 

                 ตามประวัติได้บอกไว้ว่า วัดไตรภูมิตั้งอยู่ที่บ้านผือฮี  หมู่ที่ 11  ตำบลดงแดง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด    เป็นวัดเก่าแก่ มีหอไตรกลางน้ำอายุกว่า 1,000 ปี  ซ่ึงหอไตรดังกล่าวเป็นที่เก็บพระคัมภีร์พระไตรปิฎก เป็นอักษร ภาษาโบราณ  บางคนเรียกว่าตัวธรรม  ซึ่งมีผู้เฒ่าบางคนเท่านั้นที่สามารุอ่านออก โดยบอกเล่าต่อกันมาว่า เป็นบันทึกเรื่องเกี่ยวกับตำรายาโบราณ เป็นต้น และยังมีพระอุโบสถเก่าอีก 1 หลัง ซึ่งหอพระไตรปิฎกหลังนี้นั้น ได้มีการชำรุดไปบ้างบางส่วน โดยเจ้าอาวาสวัดและชาวบ้านได้ทำการเปลี่ยนเสาแล้วนำลูกกรงมาใส่ด้านข้างของหอพระไตรปิฎกนั้น ปัจจุบันมีพระครูศุภจริยาภิวัตน์ (สมพิษ สวโจ) เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะตำบลดงแดง

วัดไตรภูมิเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของนักเรียนนักศึกษา  ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนได้มาใช้ศาลาการเปรียญของที่วัด เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและอบรกิจกรรมต่างๆ อยู่เป็นประจำ และในตอนนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสได้ก่อสร้างศาลาปฏฺบัติธรรมขึ้นอีก 1 หลัง เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ตลอดทั้งใช้ประชุมและอบรมเยาวชนทั้งในอำเภอจตุรพักตรพิมานและใกล้เคียงโดยวัดยังเป็นศูนย์ศึกษาศาสนาวันอาทิตย์ ซ่ึงมีนักเรียนประมาณ 1,000 คน  วัดไตรภูมิตั้งขึ้นเมื่อปี 2431  หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีการสร้างหอไตรและสิมตามลำดับ 

 

                 หอไตรวัดไตรภูมิ ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ ในพระราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 114  ตอนพิเศษ  80 ง  ลงวันที่  12  กันยายน  พ.ศ. 2540ลักษณะของหอไตร 
                   ตั้งอยู่กลางน้ำ สร้างด้วยไม้ อยู่บนผนังสี่เหลี่ยมจตุรัสหันไปทางทิศใต้ พื้นที่ตรงกลางทำเป็นห้องโถงไว้เก็บคัมภีร์โบราณ ทำลวดลายปิดทองผนังโดยรอบ ส่วนบริเวณภายนอกห้องโถงให้เป็นทางเดินและทำระเบียงติดกรงรอบด้าน หลังคามุงทรงมลฑปซ้อนชั้นหลังคาจตุรมุข  โดยแต่เดิมหลังคามุงได้กระเบื้องดินขอ  ต่อมาเปลี่ยนเป็นไม้และกระเบื้องดินเผาในปัจจุปัน

ลักษณะของสิม
                    มีลักษณะเป็นสิมโปร่ง  ฐานทำเอวขัน  โครงสร้างส่วนเครื่องบนและเครื่องประกอบสถานปัตยกรรมต่างๆทำด้วยไม้ และแกะสลักกลายตามความนิยมพื้นถิ่น หลังคาจั่วมีปีกนกโดยรอบโดยแต่เดิมมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินขอ จากนั้นเปลี่ยนเป็นสังกะสีและเป็นกระเบื้องดินเผาในปัจจุบัน


 
วันที่ : 2 มีนาคม 58   View : 1795