เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ธูปหอม

"ธูปหอม"   ถือเป็นสินค้า OTOP ตำบลดงแดง ที่สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันอาชีพการผลิตธูปหอมมีการนำไปถ่ายทอดให้กับผู้สนใจในหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดงแดง มีทั้งรายเล็กและรายใหญ่ส่งออกตลาดต่างประเทศ และมีหลากหลายยี่ห้อ 
 
ประวัติความเป็นมา
          เมื่อประมาณ พ.ศ. 2500  บ้านงูเหลือม  หลังจากการทำไรทำนาเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่ก็จะต้องเข้าสู่เมืองกรุง  เพื่อรับจ้างหาเงินเลี้ยงครอบครัว อาชีพที่ทำคือการรับจ้างทำธูปหอม เทียวไปเทียวมาตลอดทุกปี ห่างจากครอบครัวไปทำงานหากิน ทุกครอบครัวก็ขาดความอบอุ่น พอเข้าถึงปี  พ.ศ. 2515  ชาวบ้านงูเหลือมก็เลยคิดหางานมาทำที่บ้านเกิดเพื่อจะได้อยู่ใกล้กับครอบครัวและนำงานมาทำที่บ้าน  เพื่อให้เกิดรายได้  เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในหมู่บ้าน หลายปีต่อมาก็มีคนทำธูปหอมมาขึ้น การค้าขายก็มีกำไรน้อย ต่างคนต่างขาย พ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ เมื่อปี  พ.ศ. 2546  ผู้นำหมู่บ้านจึงมีแนวคิดประชุมประชาคมปรึกษาหารือซึ่งกันและกันในหมู่บ้านงูเหลือม หมู่ที่ 5  เพื่อจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์การผลิตธูปมีราคาสูงจึงได้มีการรวมกลุ่มลงหุ้น ให้มีเงินทุนมากขึ้น เพื่อสะดวกในการสั่งซื้อวัสดุที่สั่งซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ถ้าสั่งซื้อจำนวนมากจะได้ราคาถูกกว่าเป็นการลดต้นทุนในการผลิต    


 

สำหรับขั้นตั้นการผลิตธูปหอม พื้นที่ทั่วไปมีดังนี้

ขั้นตอนที่ "ปาตี้ธูป"
นำไม้ก้านธูปที่เตรียมไว้มาแช่น้ำให้ถึงส่วนที่กำหนดไว้ที่จะทำเป็นเนื้อธูปและขาธูปแล้วนำไปคลุกกับ"ก่อแดง"(มีลักษณะเหนียวคล้ายกาวแต่เป็นฝุ่นเหมือนแป้ง)เมื่อคลุกจนรู้สึกว่าไม้ก้านธูปกับ"ก่อแดง"ติดกันดีแล้วให้ทำการ "เตาะธูป" (เป็นขั้นตอนการทำให้เนื้อธูปติดกันกับไม้ก้านธูปโดยการปั่นหรือกลิ้งไปมาในแขนจนเนื้อธูปติดกันกับไม้ก้านธูป)
 
ขั้นตอนที่ 2 "การก่ายแดง"
นำธูปในขั้นตอนที่ 1 มาแช่น้ำให้ถึงส่วนที่เป็นเนื้อธูปแล้วนำไปคลุกกับ "บั้ว" 
(คือการนำเอาขี้เลื้อยผสมน้ำผสมก่อแดงและคนให้เข้ากัน)เมื่อคลุกจนรู้สึกว่าเนื้อธูปกับ
"บั้ว"ติดเข้ากันดีแล้ว ให้ทำการ "เตาะธูป" เพื่อให้เนื้อธูปติดแน่นเข้ากันกับไม้กัานธูป
ทำตามขั้นตอนที่ 2 ประมาณ 3 รอบ เพื่อให้ได้ขนาดธูปตามที่ต้องการ
 
ขั้นตอนที่ 3 "การก่ายขาว"
การ นำธูปที่ผ่านขั้นตอนที่ 2 แล้วไปแช่น้ำให้ถึงส่วนที่เป็นเนื้อธูปแล้วนำไปคลุกกับ "จันทร์ขาว"
(ถ้าต้องการธูปสีอะไรให้ผสมจันทร์กับสีนั้นตามต้องการ)เมื่อคลุกจนเนื้อธูปติดเข้ากันกับจันทร์ขาวดีแล้ว
ให้ทำการ "เตาะธูป"
 
ขั้นตอนที่ 4 "ตากธูป"
การนำธูปออกไปตากแตด นำธูปที่ผ่านขั้นตอนที่ 3 แล้วออกไปตากแตดในที่การแจ้ง
 
ขั้นตอนที่ 5 "จุ่มขาธูป" 
การนำธูปที่ตากให้เนื้อธูปแห้งสนิทดีแล้วมาทำการย้อมส่วนที่เป็นขาธูปด้วยสีตามต้องการ
 
ขั้นตอนที่ 6 "กำธูป"
การกำธูป คือการนำเอาธูปมากำหนดขนาด แยกประเภท โดยการใช้สายวัดหรือ
ใช้ ตราชั่ง ในการกำหนดขนาด ผลิตภัณฑ์
 
ขั้นตอนที่ 7 "ห่อธูป"
การบรรจุหีบห่อให้กับผลิตภัณฑ์โดยการใช้พลาสติกหรือกระดาษในการบรรจุ

ข้อมูลจาก 
http://comedu5.blogspot.com/2011/10/blog-post.html
วันที่ : 8 ตุลาคม 57   View : 1054