เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ITA เทศบาลตำบลดงแดง 16 มี.ค. 66 58
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 15 มี.ค. 66 65
ขอเชิญตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA ประจำปี 2566 23 ก.พ. 66 68
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บุคคลภายนอก) 20 ก.พ. 66 119
ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน ITA ปี 2566 14 ก.พ. 66 82
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2 มี.ค. 65 381
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลดงแดง ปี 2565 25 ก.พ. 65 384
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 25 ก.พ. 65 420
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บุคคลภายใน) 15 ก.พ. 65 547
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 (บุคคลภายนอก) 15 ก.พ. 65 483
ITA ประจำปี 2565 26 ม.ค. 65 440